Mr. Puppy CZ

Soutěžní řád Mr. Puppy ČR 2018


Autor: Igy
Přidáno: 10. 8. 2018

Vydání pro: Mr. Puppy ČR 2018, pořádaný 24. 11. 2018

I. Konání soutěže

1. Soutěž se bude konat 24. 11. 2018 od 19 hodin v klubu Kotelna, Praha Strašnice. Na soutěž je povolen vstup osobám starším 18 let.

2. Pořadatelem soutěže je Igy (Pavel Pech), případně jím pověřené osoby. Pořadatel soutěže je zodpovědný za průběh večera, hlasování i dohled nad držitelem titulu po jeho funkční období.

3. Za klub a související oblasti je zodpovědný majitel klubu.

II. Přihlášení do soutěže

1. Do soutěže Mr. Puppy ČR se smí přihlásit ten, který:

 • je muž starší 18 let
 • mluví plynně česky nebo slovensky
 • se cítí být českým psem nebo štěnětem
 • není aktuální držitel titulu Mr. Puppy ČR
 • není aktuální držitel jiného gay/fetiš titulu (Mr. Leather, Mr. Rubber, Mr. Fetish, Mr. Gay)
 • souhlasí s těmito pravidly

2. Přihlášení je možné podat na adrese igy@jsem-pes.cz do 31.10.2018.

3. Přihlašovací email musí obsahovat:

 • psí jméno a lidské křestní jméno
 • věk a město pobytu
 • fotografii v psí výbavě
 • emailový a telefonní kontakt
 • stručný popis, proč se chcete přihlásit

III. Průběh soutěž a hodnocení

1. Soutěž se skládá ze čtyř hlavních kol, během kterých soutěžící předvádí své schopnosti jako psa i jako reprezentanta české pup-play scény. Na hodnocení má ale vliv i chování mimo tato kola.

2. Soutěžní kola jsou:

 • Rozhovor s porotou - cca 8 minut. Soukromě v angličtině, možná přítomnost překladatele
 • Představení moderátorem - cca 2 minuty.
 • Volná disciplína - cca 3 minuty, soutěžící dodá hudbu a zajistí potřebné rekvizity
 • Karaoke štěkání - cca 1-2 minuty, soutěžící dodá hudbu

3. Hodnocení se skládá z 66% od poroty a 33% od publika.

4. Porota nehodnotí přímo soutěžní kola, ale přiděluje body k jednotlivým oblastem, které by měl držitel titulu zvládat. Následně jsou body sečteny a přepočteny na procenta. Hodnoceno je například:

 • přátelskost (nekonfliknost)
 • hravost a zápal do hry
 • schopnost veřejného vystupování
 • výbava a věrnost chování
 • znalost angličtiny, případně jiných jazyků

4. Publikum hodnotí jedním hlasem pro jednoho svého vybraného soutěžícího vhozením hlasu do urny.

5. Může hlasovat každý přítomný návštěvník včetně organizátorů, s výjimkou poroty. Hlasy jsou posléze sečteny a přepočteny na procenta.

6. Vyhrává soutěžící s nejvíce procenty hlasů. Při shodě hlasů pro jednoho či více soutěžících je upřednostněn vítěz hlasování poroty. V případě shody hlasů i hlasování poroty provede porota dodatečné hlasování o vítězi.

7. Soutěžící v pořadí podle procent hlasů na druhém, resp. třetím místě, jsou vyhlášeni jako tzv. Runner-Up, resp. Druhý Runner-Up.

8. Při méně než pěti soutěžících není třetí místo vyhlašováno. Při méně než čtyřech soutěžících není druhé místo vyhlašováno. Umístění dalších soutěžících není vyhlašováno nikdy.

IV. Soutěžící

1. Soutěžící aktivně spolupracuje s organizátory na přípravě a průběhu soutěže. Především s dostatečným předstihem v termínech určených organizátory dodává podklady a požadavky pro soutěžní kola.

2. Soutěžící se dostaví v den soutěže s předstihem určeným organizátorem pro přípravu soutěže a zkoušku soutěžních kol.

3. Soutěžící souhlasí s focením a natáčením během soutěže a se zveřejněním pořízených materiálů. Soutěžící může určit, zda se tento povinný souhlas týká jen fotek v psí masce nebo i bez masky.

4. Soutěžící dodržuje pravidla fair play.

5. V případě porušení pravidel soutěže a povinností soutěžícího může být soutěžící vyřazen.

V. Výherce = Držitel titulu

1. Držitel titulu zastává svou funkci až do volby Mr. Puppy ČR 2019. Pokud by nebyla soutěž organizována, pak do konce roku 2019.

2. Držitel titulu je povinen se starat o symboly titulu - obdrženou psí masku, misku a šerpu - a prezentovat se jimi na dogplay a fetiš akcích.

3. Držitel titulu je povinen účastnit se gay/fetish/zvířecí akcí jako pes:

 • Mr. Puppy Evropy 2019
 • 8. Výročí Jsem-Pes
 • Mr. Puppy ČR 2019 - jako porotce
 • Alespoň jedna jiná česká gay/fetiš akce - např. Fetish Weekend, Workshop, Zvířecí párty, Pride, ...
 • Alespoň jedna jiná zahraniční gay/fetiš akce - např. Folsom Berlin, Gay Pride, volba Mr. Puppy, ...

4. Držitel titulu informuje předem organizátory o plánovaných účastech na gay/fetish/zvířecích párty, o pozvánkách na akce a o kontaktech s médii.

5. Držitel titulu včasně informuje organizátory v případě neschopnosti plnit povinnosti, např. nemožnost účasti z důvodu nemoci.

6. V případě vážného porušení povinností držitele může být výherci titul a symboly titulu odebrány. Povinnosti v rámci volby Mr. Puppy ČR 2019 přechází na dalšího soutěžícího v pořadí dle bodů.

VI. Závěrečné ustanovení

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto soutěžního řádu týkajících se běhu soutěže. Změny v soutěžním řádu pořadatel neprodleně oznámí všem soutěžícím a zveřejní na webových stránkách Jsem-Pes. Kandidáti vyjadřují souhlas s předmětnými změnami pokračováním účasti v soutěži.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit. Zrušením soutěže nevzniká nárok na odškodnění investic soutěžících.

3. Pořadatel nenese odpovědnost za žádnou majetkovou nebo nemajetkovou škodu nebo újmu, kterou nezavinil a která vznikla soutěžícímu v důsledku jeho účasti v soutěži, případně v důsledku skutečnosti, že mu byla nebo nebyla udělena jakákoli cena.

4. Veškeré spory, či nejasnosti nad rámec tohoto soutěžního řádu řeší operativně pořadatel.

5. Toto znění soutěžního řádu nabývá účinnosti dnem 18. 11. 2018.