Jsem-Pes

Navigace
Domů
Magazín
Kalendář

Pravidla Jsem-Pes

Verze: 2.5
Vydáno: 1. 5. 2023

Obecná ustanovení

Seznamovací a informační portál Jsem-Pes je vytvořen jako neziskový projekt pro příznivce tzv. dogplay, nebo-li hry na psy. Jsem-Pes není veden pod žádnou společností a je vyvíjen a spravován pouze dobrovolníky ve volném čase.

Pojmy

 • “Veřejná část” zahrnuje úvodní stránku a dále Články, Povídky, Odkazy, Kalendář, Ankety, Odkazy a Vzkazy.
 • “Seznamka” zahrnuje registraci a obsah, který je dostupný pouze pro registrované uživatele.
 • “Návštěvník” je osoba využívající Veřejnou část.
 • “Člen” je osoba registrovaná v Seznamce.
 • “Uživatel” je obecný výraz pro Návštěvníka i Člena.
 • “Provozovatel” je hlavní administrátor těchto stránek.
 • “Správce” je hlavní administrátor těchto stránek nebo jím pověřené osoby.

Osobní údaje

Co je GDPR? - https://cs.wikipedia.org/wiki/GDPR

Veřejná část

 • Při využití Ankety je pro kontrolu hlasů ukládána zahashovaná IP adresa a není možné ji přímo spojit s konkrétní osobou.
 • Stránka využívá službu Google Analytics pro statistiky návštěvnosti stránek. V rámci této služby jsou data zpracovávána přehledově a není možné je spojit s konkrétní osobou.

Seznamka

 • Pro potřeby kontroly je zpracovávána IP adresa registrace Člena a posledního přihlášení Člena. Adresy jsou ukládány hashované nebo neúplné a není je možné spojit s konkrétní osobou.
 • Pro potřebu registrace a upozornění je ukládána emailová adresa. Vzhledem k zaměření stránek není očekáváno využití takové emailové adresy, kterou by bylo možné spojit s konkrétní osobou.
 • Žádné další ukládané údaje není možné považovat za osobní, protože je není možné spojit s konkrétní osobou.
 • Žádné zadané údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně.
 • Údaje jsou zpracovávány jen obecně přehledově pro potřeby statistik.
 • V případě odstranění profilu jsou všechna data Člena do měsíce vymazána. Na žádost je možné smazat údaje bez prodlení.

Cookies

Co je cookie? - https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Dle nejnovější legislativy je nutné žádat uživatele o svolení s ukládáním cookies, nicméně toto se netýká cookies nezbytných pro fungování stránek. O nezbytných cookies je nutné pouze informovat, a to je prováděno v místě vzniku potřeby.

Nezbytné cookies těchto stránek jsou:

Veřejná část

 • Veřejná část používá cookies pro pamatování potvrzení věku 18+ u některých částí, např. Povídek. Bez povolení využití cookies není možné přistoupit k částem vyžadujícím potvrzení.

Seznamka

 • Seznamka používá cookies pro potřeby přihlášení Člena. Bez povolení využití cookies se není možné přihlásit.

Přístupnost stránek

Dogplay je řazeno mezi erotické fetiše a je tak velmi diskutabilní vůči zákonu o ohrožování výchovy mládeže. Jsem-Pes ale předpokládá, že na stránky nezavítá (a nezůstane na nich) nikdo, kdo na tento fetiš již dříve nebyl.

Jsem-Pes chtějí plnit funkci vzdělávací. Nechť se dotyční naučí vše potřebné zde a správně v přátelském prostředí, než jinde soukromě pokoutně a třeba chybně.

Stránky obsahují omezení věku, které se snaží mezi těmito hledisky najít schůdný kompromis.

Veřejná část

 • Sekce Povídek je přístupná od 18 let. Bez potvrzení věku není možné povídky číst.

Seznamka

 • Seznamka je přístupná od 15 let.
 • Členové pod 18 let nemohou vidět erotické fotografie ani je nahrávat.
 • Členové pod 18 let nemají přístup do chatovací místnosti označené “18+”.
 • Členové pod 18 let jsou viditelně označeni v profilu “<18” a všichni Členové jsou tímto vyzýváni k zohlednění nižšího věku v soukromých konverzacích.

Pravidla Seznamky

Základní pravidla

 • Člen musí dodržovat zákony České republiky.
 • Člen nesmí udávat falešné informace za účelem klamání ostatních uživatelů.
 • Člen se nesmí dopouštět hrubého chování a narušovat vzájemný respekt.
 • Člen nesmí svých chováním narušovat důvěru v přívětivost a bezpečí komunity, stejně jako této seznamky jakožto komunitního prostoru, především s ohledem na nové a mladé členy.

Založení profilu

 • Člen v registračním formuláři zadá nejprve svou přezdívku, emailovou adresu a heslo.
 • Členovi je zaslán email pro potvrzení zadané emailové adresy. Email obsahuje odkaz pro založení profilu.
 • Po založení profilu se může Člen přihlásit do Seznamky.
 • Při změně emailové adresy je nutné opět provést potvrzení odkazem v nově zaslané emailové zprávě.

Fotky

 • Člen smí nahrávat jen fotky, se kterými má právo nakládat a které souvisejí s tématem Seznamky.
 • Člen může zařazením fotky do alba a nastavením alba určit, zda je fotka přístupná všem Členům nebo je omezena jen pro vybrané Členy.
 • Správce všechny fotky (včetně omezených alb) schvaluje a rozděluje do skupin dle míry erotičnosti.
 • Skupiny jsou Normální, Kinky/Soft, Nahá, Erotická.
 • Členové pod 18 let vidí pouze fotky Normální a Kinky/Soft.
 • S fotkami, které ještě neprošly schválením, je nakládáno jako s erotickými.
 • Nevhodné fotky nebo fotky porušující Pravidla či zákony jsou Správcem ihned mazány.
 • Fotografie přístupné všem Členům se mohou objevit na akcích Jsem-Pes jako součást prezentace komunity.

Diskuze

 • Diskuze jsou přístupné všem Členům nezávisle na věku. Proto je v nich zakázáno probírat sexuální a jiná pro mladistvé nevhodná témata a témata odporující zákonům ČR.
 • Vlákna, jejichž téma pozbylo platnosti (např. vlákno o přípravě srazu po jeho proběhnutí), a vyřešené dotazy mohou být uzamčeny pro další příspěvky.
 • Téma diskuze se musí týkat puppy play či jiné BDSM tématiky. Diskuze které je mimo téma stránek může být smazáno.
 • Členové jsou vyzýváni k držení tématu daného vlákna, především u vláken o plánované akci nebo vláken typu Poradna, kde nováček žádá radu.
 • V případě nevhodného odběhnutí od tématu nebo porušení pravidel může být příspěvek smazán.
 • V opakovaných případech může být Členovi zakázáno přispívání do diskuzí. Délka doby zákazu se určuje automaticky podle počtu předchozích zákazů až po trvalý zákaz.
 • Při vážném porušení může být Člen zcela zablokován.

Pokec

 • Místnosti jsou děleny na obecně přístupné pro všechny Členy a přístupné pro Členy 18+. V obecně přístupných místnostech není dovoleno probírat sexuální témata.
 • Na chování v místnosti dohlíží Správce. V případě porušení pravidel Seznamky, Pokecu či slušného chování, či při narušování atmosféry místnosti může být Člen vyhozen z Pokecu.
 • Po vyhození se Člen určitou dobu nemůže vrátit. Délka doby se určuje automaticky podle počtu předchozích vyhození až po trvalé vyhození.
 • Při vážném porušení může být Člen zcela zablokován.

Reklamy

 • Jsem-Pes je nezisková nekomerční aktivita dobrovolníků, a neobsahuje žádné reklamy. Případné zmínky komerčních subjektů či výrobků jsou pouze informativní.
 • Členové nesmějí využívat Seznamku prioritně k prezenci svých produktů či služeb. Je tolerováno příležitostné nabízení neobtěžujícím způsobem, např. jako zdroj inspirace.

Porušení pravidel

 • Na dodržování pravidel dohlíží Správce.
 • V případě porušení pravidel může správce zaslat varování soukromou zprávou.
 • Správce může Členovi bez varování zablokovat přístup do Seznamky.
 • V případě zablokování přístupu může správce zablokovat případné další profily stejné osoby.

Zrušení profilu a blokace

 • Člen může zažádat o zrušení profilu soukromou zprávou na správce nebo emailem na adresu igy@jsem-pes.cz z registrované emailové adresy.
 • Člen je automaticky blokován, pokud se více než jeden rok nepřihlásí na Seznamku.
 • Člen je zcela smazán měsíc po blokaci. Po tuto dobu mezi blokací a smazáním je možné provést odblokování.
 • Smazání dat může být odloženo, pokud pro to vzniknou právní důvody.
 • Provozovatel má konečné slovo v otázkách přístupu členů, blokace profilů a smazání dat.

Zodpovědnost provozovatele

 • Provozovatel bude zajišťovat dle možností bezpečnost stránek a dat uživatelů.
 • Provozovatel a správci budou dohlížet na dodržování pravidel pro zachování přátelského prostředí stránek.
 • Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv finanční ztráty, které mu mohou nefunkčností stránek či zablokováním členského profilu vzniknout.
 • Provozovatel není zodpovědný za protiprávní činy členů. Bude ale na ně adekvátně reagovat, pokud budou zjištěny.

Kontakt

S jakýmkoliv problémem nebo dotazem neváhejte kontaktovat Správce:

HTTP/1.1