Navigace
Články
Povídky
Kalendář
Czech Puppy
Domů

Jsem-Pes

Výrazy Pup-Play


Autor: Igy
Přidáno: 11. 2. 2011
Revize: 2, Upraveno: 5. 2. 2019

Série: Rady pro nováčky
VýrazyPravidlaOblečeníPříkazyŽrádloZdravíRasyGesta

Česká komunita pejsků není příliš velká a ustálená v porovnání s jinými fetiš a gay komunitami. Čeští pejskové se v Čechách nemají příliš kam uchýlit, i když se možnosti pomalu rozrůstají. Platí tedy, že nejvhodnějším místem jsou zahraniční servery, kde ale může být na překážku jazyková bariéra. Stejně tak platí, že čím menší je lokální komunita, tím blíže má ke globální komunitě, což s sebou přináší i mezinárodní výrazy a formulace.

Proto se určitě hodí malý slovníček pojmů používaných v pup-play, nejen pro překlad ale i upřesnění. Samozřejmě u jakýchkoliv pojmů je dobře se před domlouváním ujistit, že stejný význam zná i druhá strana. Níže uvedené překlady berte spíše jako návodné než pevně dané.


Pup / Puppy = Štěně - jeden z hlavních pojmů, často se používá obecně pro všechny psy-kluky. Při rozlišování výrazů pak platí pro hravé nebo nezkušené pejsky. Šteně je prostě zvědavé, rádo zkoumá, hraje si, užívá si, a o trénink se buď nezajímá nebo ho ještě nezvládá.

Dog / Doggy = Pes - nejobecnější výraz, který vlastně může znamenat cokoliv. Při rozlišování by měl brán jako jakýsi průměr mezi štěnětem a K-9.

K-9 = K-9 - homonymum výrazu canine, tedy pes. Používá se ale pro policejní nebo armádní psy, tedy pečlivě vycvičené psy. Stejný význam dostává i v pup-play, protože K-9 zná všechny příkazy a dokonale poslouchá.

Bitch = Fena / Čubka - označuje psa, který je velmi zaměřený na sex, pochopitelně pasivní sex. Význam také nemá daleko k Pig = Prase, které označuje submisivů se zálibou ve footfetiš (čuchání nohou), pissu (chcanky), scatu (hovna), potu, bahně atp.


Pack member = Člen smečky - i když monogamie je stále normou ve většině světa, u pup-play to není tak obvyklé. Častá je naopak skupina více psů pod jedním či dvěma Pány, zvláště pokud se jedná o hravá štěňata. V tom případě se tedy dodržuje termín smečka, někdy i bdsm rodina.

Alpha = Alfa - vůdce smečky či vůdčí samec. Alfa a všichni členové smečky musí poslouchat Pána, ale všichni členové by měli poslouchat i Alfu. Je to ten, který rozhoduje, pokud není poblíž Pán, ale může být i pomocníkem Pána například při bdsm lekcích. Při větší smečce a strukturovanějším rozložení je používán i výraz Beta pro druhého ze smečky, Gama pro třetího a tak dále. Omega je pak nejnižší ze smečky, obvykle fena (čokl), která nastavuje všem.

Stray = Zbloudilý pes - výraz neříká nic o povaze psa, jen označuje psa, který nemá Pána. Je ale běžné, že se štěňata bez pána se schází ve společnosti s kamarády jako svou smečkou a proto by pro sebe výraz zbloudilý pes nepoužili.


Master = Pán - základní označení vlastníka psa. Shoda s označením dominanta ve fetiš prostředí také naznačuje, že v pup-play preferuje i bdsm aktivity. Pokud bychom chtěli párovat, pak Pán vlastní psa.

Owner = Páníček - v češtině se pro psy vůbec nevžil doslovný překlad Vlastník, takže použijme Páníček, i když samozřejmě Pán je také dobrý překlad. Zdrobnělý výraz Páníček naznačuje, že v pup-play preferuje spíše hry, mazlení a starání se. Při párování bychom k Páníčkovi tedy dosadili štěně.

Trainer = Trenér - zaměřuje se především na výchovu psa, učení příkazů, trestání. Profesní výraz mimo jiné naznačuje, že se příliš neorientuje na city a na dlouhodobější vztahy a mohli bychom ho tedy spárovat s K-9.

Vet = Veterinář - označuje člověka, který má rád nejen pup-play ale i lékařský fetiš. Výraz je zde uveden jen pro kompletnost. Setkal jsem se s ním v kontextu pup-play jen velmi vyjímečně.

Ras - výraz pro člověka, který chytá potulné psy a odváží je do útulku. V pup-play se tento výraz nepoužívá a proto ani neuvádím anglický překlad. Na těchto stránkách zastupuje protiklad čokla. Ras psa uráží, ponižuje a zneužívá. Žádná úcta a láska zde nemá místo. Pes musí poslouchat a bát se.